Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2016 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu

Treść artykułu

Brzeg, dn. 07.01.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Brzegu

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej na rzecz Gminy Brzeg i jej mieszkańców oraz prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl w terminie do dnia 14.01.2016 r.

 

Burmistrz Brzegu

(-) Jerzy Wrębiak

 

ogloszenie burmistrza-dn 7.1.2016

Nie zapomnij udostępnić: