Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 czerwca, 2016 Tytuł artykułu

Szkolenie dla przedsiębiorców w sprawie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Brzeg ma się czym pochwalić

Treść artykułu

Szkolenie zachęcające przedsiębiorców do włączenia się w program Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zorganizował w brzeskim ratuszu Opolski Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Burmistrz Brzegu.  Omawiano działania dotyczące polityki prosenioralnej i prorodzinnej w regionie, z uwzględnieniem i zachęceniem lokalnego biznesu do udziału w przedsięwzięciach (m.in. Opolska Karta Rodziny itp.).

Otwierając spotkanie Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak przedstawił zebranym działania podejmowane w mieście, a będące elementem realizacji strategii prorodzinnej oraz prosenioralnej. W przypadku naszej gminy najważniejsze działania dotyczą: utworzenie Gminnej Rady Seniorów, realizacji projektu „Miasto Zdrowia” i „Pudełko życia”, wprowadzenie opolskiej karty rodziny i seniora, wprowadzenie ulg w opłatach za wywóz nieczystości komunalnych, wprowadzenie dopłat do pobytu dzieci w niepublicznym żłobku, uruchomienie programu wspierania wspólnot mieszkaniowych w remontach zabytkowych obiektów (skierowany również na osoby starsze, które nie miałyby środków na wyłożenie samodzielnie funduszy na ten ce), czy likwidacja strefy płatnego parkowania.

Burmistrz podkreślał także szybką i bezproblemową realizację programu „Rodzina 500 plus” przez Gminę Brzeg.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: