Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 grudnia, 2015 Tytuł artykułu

Ważne: centrum ma być bezpiecznie! Są propozycje zmian w organizacji ruchu samochodowego

Treść artykułu

Chcą poprawić bezpieczeństwo w rejonie centrum miasta, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu z nadmiernym ruchem pojazdów w tym miejscu, Burmistrz Brzegu proponuje wprowadzenie Strefy Zamieszkania.

Objęła by ona rynek oraz ulice: Staromiejską, Długą, Kościelną, Jabłkową, Mleczną, Emilii Plater, Lekarską oraz Polską. W wymienionych miejscach (patrz mapa poglądowa-załącznik) wprowadzona zostanie Stefa Zamieszkania. Oznacza to uprzywilejowanie dla pieszych, ograniczenie prędkości dla pojazdów do 20 km/h (np. dla aut dostawczych) oraz postój tylko w wyznaczonych miejscach.

– Dodatkowo, w celu przestrzegania znaków zakazu ruchu ustawionych na obrzeżach strefy – wyjaśnia Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak – wbudowane zostaną specjalne słupki uniemożliwiające wjazd. W centrum zostanie wyeliminowany ruch ciężkich pojazdów-autobusów komunikacji miejskiej. Przystanek w rynku zostanie przeniesiony na ulicę Chrobrego.

Równocześnie postój taksówek będzie zlokalizowany na zachodniej pierzei ratusza, od strony dzisiejszego parkingu dla samochodów. Dzięki temu nie będzie konieczności objeżdżania ratusza i wjazdu w ulicę Długą.

Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu, funkcjonujące dotychczas upoważnienia na wjazd do centrum dla kupców, zostaną zastąpione nowymi, wydawanymi przez Urząd Miasta. Mając na względzie zminimalizowanie ruchu pojazdów zaopatrzenia, poruszanie się będzie możliwe tylko od poniedziałku do piątku. W tym celu kupcy powinni zgłaszać propozycje godzin dostaw. Koncepcja zakłada bowiem możliwość wjazdu do strefy w dwóch porach: godz. 7.00-11.00 i 16.00-20.00. Natomiast ruch autobusów zostanie wyprowadzony z runku. Przystanek będzie przeniesiony na ulicę Chrobrego, jak to ma miejsce np. w przypadku linii „O-B”.

Zmiana organizacji ruchu w centrum zostanie poddana konsultacjom z mieszkańcami. W tym celu na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.brzeg.pl) jest informacja z planem sytuacyjnym oraz organizacją ruchu drogowego w Strefie Zamieszkania. Opinie w tej sprawie można składać drogą elektroniczną na adres um@brzeg.pl lub osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miasta, budynek A, parter-obok głównego wejścia do gmachu. Na opinie czekamy do dnia 31.12.2015 r.

Po tym terminie projekt wraz z uwagami zostanie przedstawiony Komisji ds. Organizacji Ruchu Drogowego przy Staroście Brzeskim w celu jego zatwierdzenia. Nowe zasady w ruchu w centrum mają zostać wprowadzone równolegle z likwidacją Stefy Płatnego Parkowania, która zostanie zniesiona w dniu 7 lutego 2016 r.

Burmistrz już podjął działania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa wokół ratusza oraz w rynku. Chcąc poprawić egzekwowanie propozycji ograniczenia ruchu samochodowego w centrum, poza słupkami (umożliwią one wjazd pojazdom służb-straży pożarnej, policji czy pogotowia ratunkowego, gazowego itp.), będą wprowadzone dodatkowe kamery monitoringu. Część już działa. Objęty jest nimi ratusz oraz jego otoczenie. Za kilka tygodni mają pojawić się dodatkowe kamery w samym rynku. Pomoże to Straży Miejskiej w utrzymaniu porządku.

Podsumowując: aktualnie trwają konsultacje w sprawie zmian w organizacji ruchu. Następnie, po zatwierdzeniu przez Komisję przy Staroście, wraz z likwidacją Stefy Płatnego Parkowania będą wprowadzone zmiany. Jednocześnie zostaną zamontowane urządzenia pomagające utrzymać bezpieczeństwo w tym rejonie.

Plan sytuacyjny – centrum

Opis techniczny – zmiana organizacji ruchu centrum

Nie zapomnij udostępnić: