Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 stycznia, 2019 Tytuł artykułu

XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie 2019”

Treść artykułu

Brzeskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w:

XIX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie 2019”
Sobota – 19.01.2019 – zmiana!!! Przegląd odbędzie się w niedzielę 20.01.2019 – szczegóły poniżej.
Start przesłuchań: 9:00
Sala stropowa Ratusza Miejskiego w Brzegu

[Aktualizacja 15.01.2019 – godz. 20:30] ZMIANA TERMINU PRZEGLĄDU

Szanowni Państwo,

z uwagi na pogrzeb Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który odbędzie się w sobotę (19.01.2019) i ogłoszeniem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę żałoby narodowej w tym dniu, nasz festiwal nie odbędzie się w zakładanym terminie.

W związku z powyższym informujemy, że XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” zostaje przeniesiony na dzień później, tj. NIEDZIELĘ (20.01.2019). Godziny przesłuchań i forma konkursu nie ulega zmianie. Liczymy na Państwa zrozumienie.

[Aktualizacja 15.01.2019 – godz. 12:00] Nabór zgłoszeń zakończony! 

XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” 20.01.2019 – Sala Stropowa Ratusz Miejski w Brzegu.  

HARMONOGRAM
godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe część I (9-14 lat)
godz. 11.00 – przesłuchania konkursowe część II (15-20 lat)
godz. 14.00 – przesłuchania konkursowe część III (21 i więcej lat)

Uwaga: Po zakończeniu przesłuchań w każdej kategorii wiekowej ogłoszona zostanie przerwa na obrady jury, po czym zapraszamy wszystkich uczestników na ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych.

Zakwalifikowani i kolejność występów XIX Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie 2019”:

Kategoria wiekowa I (9-14 lat): 

Soliści:

 1. Zuzanna Kasztelan – Brzeg
 2. Gracjan Wojciechowski – Brzeg
 3. Hanna Szkudlarek – Namysłów
 4. Olga Mikołajczyk – Namysłów
 5. Kamila Zinkiewicz – Wrocław
 6. Anna Sobkowicz – Legnica
 7. Karolina Najdek – Legnica
 8. Zuzanna Lemantowicz – Chorzów
 9. Anna Kowalczyk – Czarnolas
 10. Maja Wdowikowska – Reńska Wieś
 11. Maria Wróbel – Ostrów Wielkopolski
 12. Julia Kowalska – Brzeg
 13. Wiktoria Bielińska – Laski Osiedle Nowe
 14. Katarzyna Juruć – Grodziec
 15. Ida Kucharska – Krzyków
 16. Kaja Kucharska – Krzyków
 17. Kacper Kita – Witonia
 18. Hanna Kotula – Żelazna
 19. Natalia Asman – Strzeleczki
 20. Kalina Kusterska – Nysa

Zespoły:

 1. PAPA BAFI – Dziergowice
 2. ÓSEMKA – Żórawina
 3. BIEDRONKI – Brzeg
 4. GAMA – Namysłów
 5. SZKOLNY DUET – Brzeg
 6. AKCES – Ozimek

Kategoria wiekowa II (15-20 lat)

Soliści:

 1. Patrycja Mikus – Skoroszyce
 2. Paulina Kwiczala – Skoroszyce
 3. Aleksandra Szyszka – Obórki
 4. Natalia Andrzejewska – Wrocław
 5. Martyna Stefańska – Namysłów
 6. Wiktoria Granas – Legnica
 7. Kamila Paździorek – Stary Jaworów
 8. Oliwia Czarnota – Brzeg
 9. Zuzanna Bonczol – Laski
 10. Paweł Marzniak – Swardze
 11. Julia Jokiel – Laski Osiedle Nowe
 12. Natalia Pawlik – Trzcinica
 13. Julia Dota – Ozimek
 14. Julia Chudy – Nysa
 15. Maja Kołyska – Nysa

Zespoły:

 1. LATIKA – Stara Kużnia
 2. VIVO – Wrocław
 3. INWENCJA – Brzeg
 4. SURFLOWERS – Namysłów
 5. MAJULE – Żórawina

Kategoria wiekowa III (21 i więcej lat)

Soliści:

 1. Katarzyna Fiałka – Namysłów
 2. Magdalena Jabłońska-Bator – Brzeg
 3. Ewa Koziar – Błota
 4. Joanna Klimpel – Brzeg
 5. Natalia Truszkowska – Nysa

Zespoły:

 1. ZESPÓŁ FOLKOWY TACY SAMI – Wrocław
 2. ZESPÓŁ LUDOWY CZEREMCHA – Ruda
 3. SKOWRONKI PRZECZOWSKIE – Przeczów
 4. SCHOLA PARAFII ŚW. ANDRZEJA – Makowice

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I HARMONOGRAM DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA RÓWNIEŻ PONIŻEJ: 

Harmonogram XIX Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie 2019” – pobierz tutaj

Kategoria wiekowa I (9-14 lat) – Zakwalifikowani i kolejność występów – pobierz tutaj

Kategoria wiekowa II (15-20 lat) – Zakwalifikowani i kolejność występów – pobierz tutaj

Kategoria wiekowa III (21 i więcej lat) – Zakwalifikowani i kolejność występów – pobierz tutaj

Nabór zgłoszeń trwa! Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 11.01.2019.

Szczegóły zawiera REGULAMIN – dostępny tutaj i poniżej.

Karta zgłoszenia – dostępna jest tutaj.


Szanowni Państwo!

Już po raz dziewiętnasty mamy przyjemność zaprosić Państwa na coroczny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod nazwą „Brzeskie Kolędowanie”, który odbędzie się 19.01.2019r. w Sali Stropowej w Ratuszu Miejskim w Brzegu. Zaproszenie to kierujemy do wszystkich osób, zespołów, grup, scholi, chórów z całego kraju śpiewających kolędy i pastorałki. Każdy podmiot artystyczny deklaruje swój udział w Przeglądzie zgodnie z regulaminem w swojej kategorii wiekowej i artystycznej. Obowiązywać będą trzy kategorie wiekowe: I – od 9 do 14 roku życia (włącznie), II – od 15 do 20 roku życia (włącznie) i III – 21 i więcej lat oraz dwie kategorie artystyczne: I – solista, II – zespół, schola, chór. Na Przegląd należy przygotować dwa utwory spośród bogatego repertuaru kolęd i pastorałek zarówno polskich, jak
i zagranicznych.

Przegląd ma formułę konkursu, a oceny  prezentacji artystycznych dokona powołane przez Organizatora profesjonalne Jury. Dla wyróżnionych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe. Zgłoszenia wysyłamy tradycyjną pocztą na adres Organizatora (ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg) lub na podany adres e-mail: smbck@interia.pl z dopiskiem „Brzeskie Kolędowanie 2019”, w wyznaczonym w regulaminie terminie, który jest ostateczny i upływa dnia 11.01.2019r. Decyduje data wysłania zgłoszenia. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie, będą odrzucone. Na cztery dni przed terminem Przeglądu, na stronie internetowej Brzeskiego Centrum Kultury www: bck-brzeg.pl, umieszczona zostanie lista zakwalifikowanych wykonawców i kolejność prezentacji artystycznych, zaczynając od najmłodszej kategorii do najstarszej. Początek przesłuchań konkursowych o godzina 9.00 w dniu 19 stycznia 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Brzeskie Centrum Kultury


REGULAMIN XIX Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie 2019”

 I. ORGANIZATOR:
Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5, tel. 77/416 99 86

II. TERMIN I MIEJSCE:
19 stycznia 2019 r., godz. 9.00 – Sala Stropowa Ratusza Miejskiego w Brzegu

III. CEL
1. Pielęgnacja polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
2. Rozbudzanie zainteresowań związanych z kolędowaniem.
3. Prezentacja amatorskiej twórczości artystycznej, wymiana doświadczeń.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć: soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, schole, chóry.
2. Podmioty artystyczne  zgłaszają swój udział w Przeglądzie według swojego wieku do jednej z trzech kategorii wiekowych: I – od 9 do 14 roku życia włącznie (szkoły podstawowe), II – od 15 do 20 roku życia włącznie (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i III – 21 i więcej lat (dorośli). W zespole ¾ osób musi mieścić się w zgłoszonej kategorii wiekowej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie 2019” jest nadesłanie karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019r.  pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub mailowo na adres: smbck@interia.pl. Decyduje data wysłania.
4. Na cztery dni przed Przeglądem na stronie internetowej Organizatora www. bck-brzeg.pl, zostanie umieszczona lista zakwalifikowanych podmiotów artystycznych oraz kolejność prezentacji konkursowych zgłoszonych podmiotów, według kategorii wiekowych, od najmłodszej do najstarszej.
5. Każdy z uczestników wykonuje dwa utwory wokalne spośród bogatego repertuaru kolęd i pastorałek zarówno polskich jak i zagranicznych. W przypadku dużej ilości uczestników, przesłuchania zostaną ograniczone do jednego utworu. Będzie to pierwszy utwór na przesłanej karcie zgłoszenia.
6. Jedna osoba może zostać zgłoszona tylko w jednej kategorii artystycznej, to oznacza, że solista nie może być członkiem zespołu i odwrotnie.
7. W karcie zgłoszenia należy dokładnie opisać wymogi techniczne oraz instrumentarium grupy. Organizator zapewnia jedynie sprzęt nagłaśniający (mikrofony, odtwarzacz CD). Dopuszczalny nośnik podkładu to płyta CD w formacie audio (cda). Płyta musi być dokładnie opisana (zarówno sama płyta jak i opakowanie). Płytę tą należy mieć ze sobą i przed występem dostarczyć operatorowi nagłośnienia.
8. Laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie 2018” nie mogą ponownie brać udziału w tej samej kategorii co rok temu.

V. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie: walory artystyczne, technikę wokalną oraz ogólny wyraz artystyczny.
2. Dla wyróżnionych zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po obradach jury, po każdej z kategorii wiekowej. Należy podkreślić, że nie przewidujemy wysyłania dyplomów i nagród pocztą, co oznacza, że każdy uczestnik pozostaje z nami do ogłoszenia wyników.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, udział w przeglądzie jest bezpłatny.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Stanisław Szymocha – tel. 77/416 99 86 wew. 106 lub mailowo: smbck@interia.pl.

Nie zapomnij udostępnić: