Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 listopada, 2015 Tytuł artykułu

Teren inwestycyjny przy ul. Małujowickiej

Treść artykułu

Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej

Tereny inwestycyjne w Brzegu przy ul. Małujowickiej (działka 571/3) położone są w zachodniej część miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 94 oraz w odległości ok 4 km od drogi krajowej nr 39. Powierzchnia terenu wynosi 54,4735 ha i obejmuje obręb ewidencyjny 1101 Rataje (numer działki 571/3 obręb ewidencyjny 1101 Rataje). Wzdłuż terenu przebiega droga powiatowa o szerokości 6 metrów.

 

Właścicielem terenów jest Gmina Brzeg. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Dla przedmiotowego terenu opracowano plan zagospodarowania, uprawomocniony 29 października 2015r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren otrzymał oznaczenie „P” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Teren nie wymaga odrolnienia. W chwili obecnej wymaga wycinki drzew. Planowany termin wycinki drzewostanu – do marca 2016 r. Do wycinki są 6483 drzewa oraz 24600 m2 krzewów. W chwili obecnej na terenie znajduje się 6 budynków magazynowych o łącznej powierzchni  użytkowej 2.227m2 i kubaturze 11.964m3  ponadto na działce  znajduje się 10 schronów ( w tym jeden podziemny), o łącznej kubaturze 1.756m3 , 3 zbiorniki przeciwpożarowe( w tym jeden podziemny) o łącznej kubaturze 612m3 , studnia z kręgów betonowych. Na terenie działki znajduje się  – trafostacja 15kV o mocy 1-2 MW. W odległości 400 m od granicy terenu znajduje się przyłącze wody.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku przedmiotowy teren został włączony do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Nie zapomnij udostępnić: