Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 października, 2021 Tytuł artykułu

Otwarcie społecznej lodówki przy ul.Partyzantów

Treść artykułu

W dniu 29 października 2021 r. udostępniono drugą społeczną  lodówkę w Brzegu, na terenie parkingu sklepu Intermarche. Lodówka została ufundowana przez Pana Zdzisława Dekarli, Prezesa firmy TAM Polska Sp.zo.o.,  producenta lodówek we Wrocławiu i Pana Jana Piątka Prezesa Fundacji  „Weź pomóż” we Wrocławiu – który zorganizował bezpłatny wkład artykułów spożywczych do lodówki, a także jej dowóz. Brzeski Międzyparafialny Zespół Caritas pod przewodnictwem Prezesa, Pana Zdzisława Kozośwista, od wielu miesięcy zabiegał o kolejną lodówkę. Jej umiejscowienie na terenie działania Parafialnego Zespołu Caritas kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego nie jest przypadkowe. To właśnie wolontariusze tego zespołu wystarali się o miejsce przy ulicy Partyzantów, podczas rozmów z prezesem Intermarche, Panem Krystianem Kuryło, który będzie zabezpieczał lodówkę w media, a także umożliwi uzupełnianie lodówki w pieczywo i warzywa z nadmiarowych ilości. Dzięki zaangażowaniu parafii, a w szczególności księdza Marcina Wachowiaka, udało się doprowadzić do uzgodnień i podziału obowiązków między wolontariuszami, a pracownikami sklepu. Koordynatorem działań z ramienia Caritas będzie Pani Joanna Ras. Do współpracy zaproszono Fundację ”Moc i Siła” kierowaną przez Panią Annę Głogowską. Pozyskiwanie żywności od tych, którzy mogą- dla tych, którzy potrzebują- będzie wymagało zaangażowania jak największego grona ludzi dobrej woli. Międzyparafialny Zespół Caritas ma plany dalszego poszerzania idei przekazywania żywności dla potrzebujących. Wspólnie z Gminą Brzeg poszukują miejsc oraz źródeł sfinansowania kolejnej lodówki. W imieniu burmistrza Brzegu Pana Jerzego Wrębiaka podziękowania osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, a więc właścicielom sklepu Intermarche, Caritasowi, Jankowi Piątkowi, Zdzisławowi Dekarli przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz mediów, pracownikom Biura Spraw Społecznych i Zdrowia, a przede wszystkim tym, którzy wypełniają lodówki zawartością podziękowania złożył zastępca burmistrza Tomasz Witkowski.

Przypomnijmy otwarcie pierwszej lodówki społecznej w Brzegu,  umiejscowionej j przy siedzibie brzeskiego Oddziału Caritas przy ulicy 1 Maja 7,  nastąpiło 12.07.2019 r. Idea foodsharingu jest prosta: chodzi o dzielenie się żywnością. Ci, którzy mają nadmiar jedzenia, mogą je więc zostawić np. w społecznej lodówce, a potrzebujący stamtąd je zabrać.

W tym miejscu warto także po raz kolejny podziękować wszystkim osobom, które regularnie dostarczają żywność do brzeskiej lodówki społecznej. To piękne, że potraficie dzielić się żywnością, pracą swych rąk, jak również nadmiarem ze swego stołu z tymi, którzy potrzebują wsparcia i korzystają z tego.

Nie zapomnij udostępnić: