Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 sierpnia, 2021 Tytuł artykułu

Szkolny Klub Sportowy ” ORLIK” Brzeg- Rozgrywki młodzieżowe oraz udział w treningach sekcji piłki ręcznej w rundzie jesiennej 2021 r. – Ogłoszenie w trybie art. 19a

Treść artykułu

Brzeg,20.08.2021 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

 

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się –na okres 7 dni –w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu- ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 27 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                                                  Burmistrz Brzegu
                                                                                                       (-) Jerzy Wrębiak

 

Materiały (2)

oferta mały grant Orlik
Format: pdf Data publikacji: 2021-08-20 10:49:20
ogłoszenie
Format: docx Data publikacji: 2021-08-20 10:50:25
Nie zapomnij udostępnić: