Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspiera prace konserwatorskie przy zabytkach.

Treść artykułu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja w Brzegu realizowała projekt w ramach działania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Przedmiotem projektu były prace konserwatorskie elewacji północnej nawy bocznej XIV-wiecznego kościoła pw. Św. Mikołaja w Brzegu. Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to ponad 421 tyś. zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 300 tyś. zł. Wkład własny stanowiły środki pochodzące z dotacji udzielonej przez Gminę Brzeg oraz środki własne parafii. Projekt był realizowany w partnerstwie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja z Powiatem Brzeskim na podstawie umowy partnerskiej. W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie fragmentu elewacji północnej nawy północnej, w tym wzmocnienie struktury przypór, prace przy kamieniarce okien, kamiennym detalu architektonicznym oraz prace przy elewacji ceglanej. W ramach promocji  projektu wykonano również nową stronę internetową parafii, zaś w ramach udogodnień dla osób niewidzących lub niedowidzących oraz dla turystów i osób odwiedzających świątynię wykonano tablicę informacyjną zawierającą informacje o przeszłości kościoła z opisami w języku Braille’a. Ten ostatni element został umieszczony we wnęce w kruchcie południowej. Zrealizowany przez Parafię projekt możliwy był dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy Brzeg w wysokości około 100 tyś. zł. Wpisał się w szereg działań parafii o charakterze konserwatorskim, wspieranych od kilku lat przez miasto, mających na celu powstrzymanie postępującej degradacji elewacji zewnętrznych świątyni oraz przywrócenie kościołowi jego dawnej świetności.

Nie zapomnij udostępnić: