Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 listopada, 2020 Tytuł artykułu

Kurierzy Społeczni w dobie COVID-19

Treść artykułu

Kurierzy społeczni to osoby zaangażowane w pomoc seniorom. Dostarczają posiłki, robią zakupy i wykupują recepty seniorom i osobom niesamodzielnym. Często są dla nich jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym. Działania kurierów to wsparcie dla kadry pomocy społecznej. W czwartek 12 listopada br., zastępca burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski uczestniczył w konferencji on-line, zorganizowanej i prowadzonej przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę pod tytułem „Marszałkowscy Kurierzy Społeczni”. Podczas konferencji poruszono temat pomocy niesionej przez kurierów społecznych osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym w trudnym czasie pandemii COVID-19.

Na terenie Gminy Brzeg od 1 kwietnia do 30 czerwca b.r realizowana była pierwsza edycja programu wsparcia dla seniorów, która obejmowała 50 osób starszych. Pomocy udzielało im 6 kurierów społecznych. Zajmowali się oni głównie dostarczaniem ciepłych posiłków. Miasto obecnie jest w trakcie przygotowywania drugiej edycji projektu, która ma trwać od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 r. W drugiej edycji wsparciem ma być objętych 60 osób, którym pomagać będzie 3 kurierów społecznych. Obecnie Gmina Brzeg realizuje również program Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych, realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach tego programu 15 osób w codziennym funkcjonowaniu zostało objętych pomocą 3 kurierów. Koordynatorem działań na terenie gminy jest pani Marta Habrych – konsultant do spraw polityki senioralnej.

Nie zapomnij udostępnić: