Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 października, 2020 Tytuł artykułu

Niedzielne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Treść artykułu
W niedzielę o godzinie 11:00, 18 października 2020 r., miało miejsce szóste posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. W posiedzeniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu bryg. Dariusz Gieroń, Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Mariusz Stelnicki, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Mudrak, ppłk Krzysztof Dacyszyn z 1 Pułku Saperów, por. Magdalena Maruwka z Wojsk Obrony Terytorialnej, kierownictwo Urzędu w osobach Zastępców Burmistrza Brzegu, prezes PWiK Artur Stecuła, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Szary wraz z zastępcą, pracownik Biura Bezpieczeństwa Wiesław Kielian. Każdy z obecnych przedstawił raport z bieżącej sytuacji. W trakcie spotkania przekazano informację na temat stanu wody w rzece Odrze, który na godzinę 10.00 wynosił 6 m 10 cm. Odnotowano zatem spadek poziomu wody. Wszystkie postawione w stan gotowości jednostki pozostają na swoich stanowiskach licząc, na kolejny spadek poziomu wody przed kolejnym zrzutem z Nysy. Burmistrz Brzegu podziękował wszystkim zaangażowanym jednostkom. Dodatkowo złożył wyrazy uznania dla Zastępcy Ministra Obrony Narodowej Pana Marcina Ociepy, który uruchomił wsparcie w postaci wojska, dla Pani Moniki Mesjasz z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej z Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz Pani Gabrieli Tomik pełnomocnika do spraw współpracy z samorządami terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych za efektywną współpracę, która pozwoliła na jeszcze szybszą reakcję.
Po spotkaniu Zespołu Burmistrz przeprowadził wizję lokalną w najbardziej newralgicznych miejscach zagrożeń na terenie miasta oraz sprawdził przygotowanie sal gimnastycznych w szkołach na ewentualne przyjęcie osób ewakuowanych. We wszystkich miejscach trwa stan gotowości służb. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano w niedzielę, o godzinie 17.00
Przypominamy numery telefonów alarmowych:
tel. kom. 698 623 579
tel. stacjonarny 77 416 99 50 (nr wew. 675)
Nie zapomnij udostępnić: