Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 września, 2020 Tytuł artykułu

Finansowe wsparcie dla brzeskich zabytków.

Treść artykułu

Rozpoczyna się kolejny etap prac ratunkowych związanych z konserwacją elewacji brzeskiego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja. Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej Brzegu, dzięki której Gmina może przekazywać środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, miasto wspiera świątynię od 2008 r. Od 2017 r. podjęto działania związane z ratowaniem elewacji ponad sześćsetletniej świątyni. W ostatnich dniach parafia podpisała umowę na kontynuację prac rozpoczętych w 2017 r. Dzięki pieniądzom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, z budżetu Gminy Brzeg oraz środkom własnym remont przejdzie wschodnia część elewacji nawy północnej. Wartość prac opiewa na kwotę ponad 421 tysięcy złotych, z czego z budżetu gminy na wspomniany projekt przeznaczona zostanie kwota 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne projektu to 300 tysięcy złotych. Pozostała część to wkład własny parafii. Z kolei dzięki środkom z budżetu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze w sierpniu bieżącego roku rozpoczęto prace przy ścianie wschodniej nawy południowej kościoła. Brzeska fara zaliczana jest do największych śląskich gotyckich świątyń w typie tzw. bazyliki tunelowej – z wysmukłą wysoką nawą główną i niższymi nawami bocznymi. Stan techniczny elewacji kościoła wymaga pilnych działań naprawczych. Postępująca degradacja, zwłaszcza lica ceglanego oraz pokryw przypór – będących ważnym elementem konstrukcyjnym budowli, zagraża bezpieczeństwu osób i trwałości obiektu. Prace prowadzi wrocławska pracownia konserwacji zabytków Restoart sp. z o.o. Piotra Wanata i Doroty Krotowskiej.

Nie zapomnij udostępnić: