Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 września, 2020 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg-Samorządowy Lider w sferze szczepień przeciwko Grypie

Treść artykułu

W ramach konkursu pn.: Samorządowy Lider, organizowanego przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Gmina Brzeg w związku z realizacją wieloletniego Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej, została nagrodzona tytułem „Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy” .

Naszym wspólnym celem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań oraz ograniczenie medycznych, społecznych oraz gospodarczych skutków zachorowań na grypę. Pomimo tego, że każdy sezon grypowy niesie ze sobą inne wyzwania, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Cocid-19, sezon szczepień 2020/2021 będzie wyjątkowy. Dlatego Gmina podejmuje aktywne działania:

 

  • w ramach programu w roku 2019 Gmina Brzeg zaszczepiła 260 seniorów w wieku 65+, przy współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ARS-MED” Andrzej Salij, Czesław Sokół, oddział Brzeg, przy ul. Mossora 1,
  • obecnie, pod koniec miesiąca września, w ramach kontynuacji programu, Gmina Brzeg również planuje szczepienia ochronne przeciwko grypie skierowane dla seniorów 65+;

szczegóły programu zostaną podane do publicznej wiadomości po wyłonieniu realizatora sczepień w drodze konkursu ofert,

  • w sytuacji nie zakwalifikowania się do bezpłatnej szczepionki finansowanej przez Gminę Brzeg, informuje się, iż od 1 września obowiązuje nowa lista leków refundowanych, na której znalazły się szczepionki przeciw grypie dla rozszerzonych grup: dzieci (od 2 do 5 roku życia), chorych przewlekle (od 18 do 65 roku życia),  kobiet w ciąży oraz seniorów 65+. Szczepionki objęte są 50% refundacją, poza osobami powyżej 75 roku życia, dla których są one bezpłatne. Mimo, że lista wchodzi w życie już od początku września, szczepionki będą pojawiać się w późniejszych terminach. Sugeruje się kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, celem uzyskania szerszych informacji.

Wszelkich informacji na temat szczepień ochronnych przeciwko grypie w ramach Programu Szczepień Profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65+i więcej, udziela koordynator projektu tj. Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia, tel. 77416 99 81.

 

Nie zapomnij udostępnić: