Spotkanie dot. utrzymania zieleni miejskiej

W piątek, 31 lipca br. odbyło się spotkanie dotyczące utrzymania zieleni miejskiej, w którym uczestniczyli: burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, zastępca burmistrza Brzegu Bartłomiej Kostrzewa, Prezes ZHK Zdzisław Bagiński, a także pracownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska.  Spotkanie miało nietypowy charakter, ponieważ odbyło się w terenie, a jego uczestnicy poruszali się na rowerach. Dokonano przeglądu brzeskich parków i omówiono planowane działania mające na celu utrzymanie i poprawę zieleni miejskiej.