Wojewódzki konkurs literacki pn.''XX wiek w moich wspomnieniach''

Zachęcamy do udziału w konkursie literackim pn.”XX wiek w moich wspomnieniach” organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego przy współpracy z Forum Seniorów Samorządu Województw Opolskiego. Celem konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu seniora i jego rodziny na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Regulamin wojewódzkiego konkursu znajduje się poniżej.