Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Brzeg

Treść artykułu

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2020 r. (sobota) o godz. 11:30 Prezydent RP Pan Andrzej Duda odwiedzi nasze miasto i będzie zwiedzał znajdujący się w naszym mieście pomnik historii. Rozporządzeniem z dnia 10 grudnia 2018 roku Pan Andrzej Duda ustanowił Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów Pomnikiem Historii. Pomnik historii to najwyższe wyróżnienie nadawane  zabytkom o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mających znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, utrwalonego w świadomości społecznej. Pomniki historii ustanawia Prezydent RP na wniosek MKiDN.

Uznanie zabytku za Pomnik Historii jest szczególną nobilitacją. Tytuł ten ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe, jest wykorzystywany do budowania marki obiektu czy miejsca, jest wykorzystywany do promocji zabytku. Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmuje różne inicjatywy na rzecz popularyzacji pomników historii, obecnie przygotowywane są m.in. filmy poświęcone poszczególnym pomnikom. Obiekt uznany za pomnik historii ma większe szanse na środki finansowe. Już obecnie pomniki historii przy staraniu się o fundusze na remonty dostają w MKiDN dodatkowe punkty, są programy ze środków unijnych w których są one preferowane; ministerstwo ma też koncepcję stworzenie programu finansowania prac konserwatorskich przeznaczonych tylko dla pomników historii.

Wizyta urzędującego prezydenta będzie też okazją do przekazania przez Burmistrza Brzegu Pana Jerzego Wrębiaka prośby o wsparcie starań naszego miasta o budowę drugiej przeprawy mostowej wraz z obwodnicą. Nasilony ruch kołowy przez zabytkowe centrum naszego miasta niszczy cenne zabytki właśnie takie ja Zamek Piastów Śląskich czy brzeski Ratusz. Wykonywana obecnie koncepcja budowy obwodnicy to pierwszy krok do tego aby w przyszłości zabezpieczyć środki na projekt budowlany i w trzecim etapie wykonanie tak ważnej dla brzeżan inwestycji. Wsparcie prezydenta w tych staraniach może okazać się bardzo ważne.

Ponadto podczas wizyty w naszym powiecie Pan prezydent być może odwiedzi także Małujowice gdzie znajduje się kolejny zabytek, który ma szanse stać się pomnikiem historii. Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach w dniu 9 kwietnia 2020 r. wystąpiła do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa z wnioskiem o rozpoczęcie procedury zmierzającej do uznania za Pomnik Historii Kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach otoczonego oszkarpowanym, gotyckim murem kamiennym z dwiema bramkami wraz z otoczeniem w obrębie ogrodzenia. Kościół pw. Św.  Jakuba Apostoła w Małujowicach należy do jednych z najcenniejszych kościołów  wiejskich na Śląsku. Jego wnętrze pokryte jest gotyckimi polichromiami datowanymi na I połowę XV wieku w prezbiterium i na lata 1483 r. na ścianach nawy. Są one jednymi z najcenniejszych tego typu zabytków na Śląsku. Kościół ma ogromne znaczenie dla okolicznych mieszkańców, a także pielgrzymów podróżujących legendarnym szlakiem św. Jakuba. Świątynię ustanowiono także w 2016 r. Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Jakuba Męczennika, dekretem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego. Ustanowienie w tym miejscu kolejnego pomnika historii w powiecie brzeskim na pewno znacznie zwiększy atrakcyjność turystyczną Brzegu jak i całego powiatu, dlatego warto kibicować temu przedsięwzięciu i zachęcić prezydenta do podjęcia tej decyzji jak i pomocy przy staraniu się o budowę nowej przeprawy mostowej w Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: