Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 maja, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dotycząca funkcjonowania samorządowych przedszkoli oraz żłobka na terenie Gminy Brzeg

Treść artykułu

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylającego od 6 maja br. czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, placówki wychowania przedszkolnego podejmują z tym dniem swoją działalność na zasadach określonych w wytycznych określonych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenia Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mówiącego  w § 2a. że od dnia 6 maja 2020 r. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

  • 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz.69 z póź.zm.)

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i województwie opolskim, Burmistrz Brzegu wyraził zgodę na zawieszenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku „ Tęczowy Świat”  na czas oznaczony od 25 do 31 maja br.

Podobnie rzecz się ma w przypadku przedszkoli, Burmistrz Jerzy Wrębiak wyraził zgodę na zawieszenie zajęć wychowania przedszkolnego na czas oznaczony od 25 do 31 maja br. we wszystkich samorządowych przedszkolach.  Do 31.05 żłobek miejski i przedszkola będą zamknięte. Przedszkola prowadzą edukację zdalną. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować.

Nie zapomnij udostępnić: