Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 września, 2018 Tytuł artykułu

Dofinansowanie remontu ratusza

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, 11 września br. podpisali umowę na unijne dofinansowanie brzeskiego renesansowego ratusza. Cały projekt wart jest blisko 9 milionów zł, a kwota dofinansowania to prawie 4 miliony zł.

Partnerem projektu jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, które m.in. będzie pełnić nadzór archeologiczny podczas robót ziemnych oraz pomoże w opracowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących dziejów remontowanego obiektu, a także dysponuje eksponatami, które będą prezentowane w ratuszu.

Źródło dofinansowania projektu:

Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Zakres projektu:

-remont konserwatorski zabytkowego budynku ratusza tj.: trzech skrzydeł dachu, hełmu wieży zegarowej, dachu łącznika, remont elewacji, nawierzchni dziedzińca, oraz pomieszczeń tj.: sali stropowej, sali lustrzanej z korytarzem małym,

-zakup wyposażenia do organizacji stałej wystawy poświęconej historii ratusza tj.: przenośnego systemu audio z regulacją głośności oraz dwóch rodzajów gablot muzealnych (do prezentacji przedmiotów odnaleziony w kapsule czasu, znalezionej w trakcie remontu hełmu wieży zegarowej),

-zakup makiety bloku śródrynkowego (ratusz z sukiennicami) z tabliczkami w języku Braille’a, co pozwoli osobom niewidzącym „zobaczyć” ratusz,

-zakup hologramu przedstawiającego ratusz w okresie epoki średniowiecza.

 

Nie zapomnij udostępnić: