Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 lutego, 2018 Tytuł artykułu

Całkiem nowy wygląd podwórka między ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły

Treść artykułu

313 tysięcy złotych przeznaczyła Gmina Brzeg na rewitalizację zaniedbanego dotychczas podwórka między ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły.

Wielki plac przeszedł kompleksowy remont, w którego zakres wchodziły:

– wymiana zdegradowanej warstwy nawierzchniowej wraz z podbudową na nową warstwę w postaci kostki betonowej, płyt ażurowych, asfaltu oraz tłucznia kamiennego, jak w przypadku skarpy,

– wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej długości podwórka, montaż nowych krawężników na całej długości drogi, wykonanie utwardzenia płytami ażurowymi miejsc, na których parkują samochody, a także dojść z kostki brukowej do budynków od strony ulicy Chopina,

– wybudowanie przyłączy kanalizacji deszczowej. Stanowiło to niezwykle istotny element całego zadania, ponieważ wcześniej woda z połaci dachów części posesji była odprowadzana bezpośrednio na teren działki. Wykonane zostały nowe wpusty deszczowe wraz ze studzienkami, które podłączono do kanalizacji ogólnospławnej,

– wykonanie schodów na skarpę utwardzoną tłuczniem kamiennym, wyrównanie nawierzchni ziemnych oraz przygotowanie ich do obsiania trawą. Ustawiono tam także cztery ławki oraz kosze na śmieci.

Prócz tego, z uwagi na zły stan, po wcześniejszym uzyskaniu wymaganych pozwoleń, wycięto drzewa oraz usunięto stare krzewy. Nowe nasadzenia zostaną wykonane w bieżącym roku.

Remont podwórka został wykonany przez firmę Instal-Tech Paweł Rosiek z siedzibą w Tułowicach.

 

Nie zapomnij udostępnić: