Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 czerwca, 2017 Tytuł artykułu

Akcja odkomarzania miasta – 2-12 czerwca 2017r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE AKCJI ODKOMARZANIA
W DNIACH 2-12 CZERWCA 2017 ROKU

Szanowni Państwo, informuję, iż w dniach 2-12 czerwca 2017 roku na terenie miasta przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania, przy użyciu:

 1. preparatów bójczych przeciwko larwom komarów, na terenach:

  1. zbiorników wodnych: w Parku Wolności – staw i „kwadratówka”, w Parku B. Chrobrego – fosa i zbiornik wodny, w Parku Centralnym – fosa i zbiorniki wodne,

  2. zbiorniku wodnym na terenie kąpieliska przy ul. Korfantego.

 2. preparatów bójczych przeciwko komarom, na terenach:

  1. parków miejskich wzdłuż ciągów komunikacyjnych tj.: Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku Ptasiego, części parkowej Parku Wolności oraz terenu przy ul. Kilińskiego,

  2. placów zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej i Pańskiej oraz na terenie parków,

  3. cmentarzy przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia,

  4. placów zabaw przy ulicach: Piwowarskiej, Oławskiej, Stare Koszary, Jana Pawła, Pierwszej Brygady,

  5. kąpieliska miejskiego przy ul. Korfantego z wyłączeniem zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m,

  6. zalanych podczas powodzi w 2010 roku, w rejonie ulic Nadodrzańskiej, Oławskiej, Cegielnianej, Strzeleckiej, Placu Drzewnego, Grobli, Błonie, Nadbrzeżnej, Wału Śluzowego i Kępy Młyńskiej.

  7. pomiędzy rowem K-7, linią kolejową a terenami inwestycyjnymi przy ul. Słonecznej,

  8. skwerów: przy Placu Dworcowym, przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego, przy ul. Jana Pawła II – Armii Krajowej, przy ul. Wyszyńskiego – Myczkowskiego, przy ul. Mały Rynek

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W razie nie sprzyjających warunków pogodowych (opady) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Nie zapomnij udostępnić: