Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 maja, 2017 Tytuł artykułu

Ulica Szymanowskiego do przebudowy

Treść artykułu

W dniu 5 maja 2017 roku Gmina Brzeg zawarła umowę na kolejną inwestycję drogową. Tym razem roboty budowlane będą realizowane w obrębie ulicy Szymanowskiego. Pierwotnie planowano wykonanie zadania w cyklu dwuletnim. Pierwszy etap przedmiotowego zadania miał kosztować 350 000 zł i dotyczył budowy chodnika łączącego osiedle z ulicą Starobrzeską wraz z oświetleniem jezdni i chodnika. W związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych przetargów na innych zadaniach, na wniosek Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka Rada Miejska wyraziła zgodę na zwiększenie środków finansowych na przedmiotową inwestycję  i realizację zadania w pełnym zakresie w roku bieżącym.

Wartość szacunkowa całego zadania wyliczona kosztorysem inwestorskim wyniosła 769.442,50zł. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o z siedzibą w Brzegu, które zrealizuje zadanie za kwotę 648.456,80zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 15.09.br.

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowany zostanie ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami Szymanowskiego i Starobrzeską, oświetlenie uliczne wzdłuż tego ciągu oraz wzdłuż miejsc postojowych ulicy Szymanowskiego, przeprowadzona zostanie przebudowa istniejących zatok postojowych, a także ułożona zostanie nowa nakładka asfaltowa na jezdni.

Nie zapomnij udostępnić: