Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 marca, 2017 Tytuł artykułu

Ruszyli z renowacją kanałów w Brzegu

Treść artykułu

Mieszkańcy miasta z pewnością zauważyli, że w paru miejscach na ternie Brzegu pojawił się specjalistyczny sprzęt do naprawy kanałów metodą bezwykopową. Wykonywane przezeń roboty mają charakter etapowy i obejmują takie czynności jak czyszczenie kanałów, ich filmowanie a następnie wprowadzenie specjalnego termoutwardzalnego rękawa epoksydowego, otwarcie i zabezpieczenie wszystkich bocznych przyłączy i renowację studni wraz z wymianą włazów.

Roboty w ul. Wolności, Wyszyńskiego, Makarskiego i Żeromskiego realizowane są na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu w ramach kontraktu „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu”, który to jest częścią unijnego projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”*. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień z PKP w ramach przedsięwzięcia ruszą dodatkowo prace w terenie kolejowym – na łączniku ul. Trzech Kotwic i Starobrzeska. Łącznie naprawie poddane zostanie prawie 2 km kanałów. Ponad wiekowa eksploatacja sprawiła, że ich obecny stan daje wiele do życzenia i jest to ostatni moment na podjęcie sensownych działań zaradczych. Nie przypadkowo zdecydowano się na metodę bezwykopową. Póki przekrój kanałów nie uległ zbyt znacznemu odkształceniu – można oszczędzić sobie kosztownych wykopów, odtworzeń nawierzchni oraz długotrwałego zajęcia jezdni. Do kanału wprowadza się jakby drugi o nieco mniejszej średnicy, który początkowo jest wiotki jednak, pod wpływem wypełnienia wodą i kilkunastogodzinnego ogrzewania, przylega do ścianek istniejącego rurociągu, twardnieje i przejmuje wszystkie obciążenia tak jakby to było w przypadku nowego kanału. Zalet jest dużo. Wykonanie takiej naprawy trwa relatywnie krótko i zwykle oznacza odcinkowe zajęcie tylko jednego pasa jezdni. Metoda nie ingeruje w nawierzchnię i nie powoduje żadnych kolizji z istniejącą infrastrukturą, która zazwyczaj występuje płycej niż kanał. Nie ma jednak idealnych rozwiązań i także w przypadku bezwykopowych napraw są pewne uciążliwości. Poza odcinkowym zajęciem pasa jezdni w rejonie robót mogą pojawiać się nieprzyjemne zapachy żywic epoksydowych. Zdarzają się przypadki, że uciążliwe wonie przedostają się poprzez kanalizację do zlokalizowanych nieopodal posesji. Wg producenta substancje te nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu jednak zaleca się by wietrzyć pomieszczenia, gdzie zapach się pojawił. Obecnie problem taki wystąpił w rejonie ul. Wolności. Dodatkowo technologia przymusza do podejmowania czynności także w godzinach nocnych a ze względu na konieczność pracy agregatów prądotwórczych wiąże się to z monotonnym warkotem silnika. Kolejne hałasy mogą pojawić się w trakcie nawiercania otworów na przyłącza. Rury przenoszą drgania akustyczne do podłączonych domostw. Szczęście w nieszczęściu, że najbardziej hałaśliwe prace trwają zwykle nie dłużej niż okres jednego tygodnia.

Za wszelkie nieprzyjemności wynikłe z prowadzonych robót Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przeprasza jednocześnie przypominając, że sprawa remontu sieci kanalizacyjnej jest wykonywana dla dobra mieszkańców gdyż podyktowana jest  koniecznością zapewnienia właściwego odbioru ścieków. W obecnym stanie kanałów istnieje zagrożenie ich zapadnięcia.

Warto nadmienić, że w planach na rok 2018 jest wykonanie renowacji kolejnych 4 km kanałów na terenie miasta.  Zadanie to będzie realizowane w ramach kolejnego projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – Faza IV”.

* – Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – Faza III” jest realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Wartość Projektu to około 4,2 mln zł. Uzyskał dofinansowanie unijne na poziomie około 85% –to jest ponad 3,5 mln zł.

Materiał PWiK Brzeg

Nie zapomnij udostępnić: