Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 września, 2015 Tytuł artykułu

Informacja dla rolników

Treść artykułu

 

 

 

 

 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz 1346), określono zasady udzielania pomocy przez ARiMR dla producentów rolnych których gospodarstwa rolne lub działy specjalnej produkcji zostały dotknięte suszą.
Rolnicy ubiegający się o pomoc finansową mogą składać w powiatowych biurach ARiMR wnioski do 30 września 2015 r. na formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej Agencji.
Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowanych szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę . Na kopiach protokołów dołączanych do wniosków nie jest wymagana adnotacja wojewody potwierdzająca szkody wywołane suszą. Natomiast w przypadku producentów rolnych (którzy ponieśli straty wywołane suszą)  ubiegających się o kredyty bankowe, są obowiązani dołączyć do wniosku kredytowego, protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.
 
 
BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: