Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 marca, 2015 Tytuł artykułu

Rusza nabór do Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Treść artykułu

 

 

Rusza nabór do Publicznych Przedszkoli
na rok szkolny 2015/2016
dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.
 
Od 20 marca 2015r. od godz. 8.00 do 15 kwietnia 2015r. do godz. 15.00 trwać będą zapisy
do brzeskich przedszkoli. Prowadzona będzie w formie elektronicznej na portalu dla rodziców
 
 
Rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Uwaga!
Rodzic składa tylko jeden wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru, pomimo wskazania maksymalnie trzech placówek. Wniosek dostępny jest na stronie www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl  oraz na stronach internetowych brzeskich przedszkoli.
Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające dane zawarte we wniosku. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola, do którego składany będzie wniosek.W przypadku braku dostępu do internetu wniosek można otrzymać w wybranym przedszkolu i wypełnić w wersji papierowej.
Kwalifikacja dzieci odbywa się na podstawie obowiązujących kryteriów. Te informacje uzyskają Państwo w konkretnym przedszkolu. Kryteria oraz załączniki umieszczone zostały również na stronie www.bip.brzeg.pl w zakładce Struktura Organizacyjna Urzędu-Biuro Oświaty.
 
WAŻNE TERMINY
Od 20 marca 2015r. godz. 8.00
do 15 kwietnia 2015  r.  godz. 15.00

Rodzice:
– wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola
–  podpisany wniosek o przyjęcie wraz załącznikami składają go do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru

30 kwietnia 2015r. godz. 8.00

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – Rodzice sprawdzają w przedszkolu pierwszego wyboru, czy dziecko zakwalifikowało się do przyjęcia.

Od 30 kwietnia 2015r. godz. 8.00
do 8 maja 2015r. godz. 15.00

Potwierdzanie woli – rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

13 maja 2015r. godz. 8.00

Publikacja   listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 
 
W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Brzeg zapewnia miejsce dla każdego naszego mieszkańca w wieku przedszkolnym w publicznych przedszkolach.
Nasze przedszkola oferują:
– 5 godzin bezpłatnego nauczania i 1 zł za każdą następną rozpoczęta godzinę,
– Bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych: język angielski, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia sportowe i inne,
Wykwalifikowana, a  zarazem doświadczona kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, aby każde dziecko mogło poczuć się w  naszych przedszkolach wyjątkowe.
ZAPRASZAMY!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: