Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 lutego, 2015 Tytuł artykułu

Współpraca w ramach Subregionu Brzeskiego

Treść artykułu

 

 

 
Trwa realizacja projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżetu Państwa. Dotacja przyznana została w wyniku Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2). Przedsięwzięcie to jest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące Subregion Brzeski. Są nimi: Gmina Brzeg – Lider – oraz Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Oława, Gmina Skarbimierz i Powiat Brzeski – Partnerzy.
 
Po opracowaniu dokumentów strategicznych dla rozwoju Subregionu przystąpiono do realizacji kolejnego etapu projektu – opracowania dokumentacji technicznych. Wybór konkretnych dokumentacji wynika z zapisów opracowanej strategii i planów działań. Gmina Brzeg w imieniu swoim i partnerów ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie tych dokumentacji.
 
Do tej pory udało się rozstrzygnąć i podpisać umowy z Wykonawcami dokumentacji dla inwestycji Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego. Obecnie trwa ocena ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców na opracowanie dokumentacji dla Gminy Oława i Gminy Olszanka. W połowie lutego otwarte zostaną oferty złożone w przetargach na opracowanie dokumentacji dla Gminy Oława (kolejne pakiety) i Gminy Lubsza. Ponadto planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów, w tym dla Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego. Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych i ogłoszonych przetargach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu w zakładce pn. Przetargi.
 
Zakończenie realizacji projektu wyznaczone jest na czerwiec 2015.

 

Nie zapomnij udostępnić: