Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 listopada, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2014r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.11.2014 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się ostatnia sesja Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2010-2014 z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji RM z dnia 24.10.2014 rok i protokołu z nieplanowanej sesji RM z dnia 6.11.2014 roku.

4)      Interpelacje i wnioski radnych.

5)      Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza Brzegu o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.

6)      Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

7)      Wolne wnioski i informacje.

8)      Przyjęcie protokołu z sesji RM z dnia 12.11.2014 roku.

9)      Zamknięcie obrad ostatniej LX sesji Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2010-2014.

 

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Bożena Szczęsna

Nie zapomnij udostępnić: