Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 maja, 2016 Tytuł artykułu

Konsultacje z NGO w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu

Treść artykułu

Brzeg, 5 maja 2016 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1135/2016 Burmistrza Brzegu z 5 maja 2016 roku

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu.. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 19 maja 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl

Nie zapomnij udostępnić: