Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 listopada, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzegu

Treść artykułu

 

 

Brzeg, 06.11.2012
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Brzegu

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej na rzecz Gminy Miasta Brzegu i jej mieszkańców oraz prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących organizacji festiwali, koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl w terminie do dnia 12 listopada 2012 r.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Miasta
                                                                                                                                                                                                                                  (-) Wojciech Huczyński

 

 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: