Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 września, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o stypendiach

Treść artykułu
 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013
a zmiana kryterium dochodowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 17 lipca 2012. poz. 823) wprowadza min. nowe kryteria dochodowe. Wysokość kryterium dochodowego od 1 października 2012r. wynosi 456 zł a w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 542 zł.

Wobec powyższego od 1 października 2012 r. kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 456 zł (miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia) a dla osoby samotnie gospodarującej – 542zł netto.

Osoby, które od 1 października spełnią powyższe warunki winny złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów- do dnia 15 października 2012r.

Burmistrz Miasta Brzegu
Wojciech Huczyński

 

 

Nie zapomnij udostępnić: