Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 sierpnia, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie-oferta organizacji pożytku publicznego

Treść artykułu

 

Brzeg, 30 sierpnia 2012 r.

 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEGU
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się – na okres 7 dni – w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.
Uwagi te należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu – ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 6 września 2012r.
 
                                                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Brzegu
(-) Wojciech Huczyński
 

 

Nie zapomnij udostępnić: