Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 czerwca, 2012 Tytuł artykułu

Oświadczenie w sprawie festiwalu "3 Kotwice"

Treść artykułu

 

 
Brzeg, dn.5 06.2012
RZP.0530.12/2012
 
Oświadczenie
 
W związku z publikacjami współorganizatorów Festiwalu 3 Kotwice oraz kontrowersjami powstałymi wokół organizacji tej imprezy oraz rzekomej roli w wydarzeniu, jaką przypisuje się Urzędnikom i Władzom Gminy Miasto Brzeg wyjaśniam, że treści przekazywane w ten sposób mają niewiele wspólnego z prawdą.  Stąd też konieczność wyjaśnienia, po raz kolejny, przebiegu negocjacji z Gminą Miasto Brzeg dotyczących ewentualnego zorganizowana festiwalu w ramach Dni Księstwa Brzeskiego.
1.            Festiwal 3 Kotwice został przeprowadzony na terenie Gminy Skarbimierz, samorządu sąsiadującego z Brzegiem. Na terenie miasta natomiast, co najmniej od kilkunastu lat w dniach 1-3 maja, co roku, odbywają się Dni Księstwa Brzeskiego (wcześniej impreza nosiła nazwę Dni Brzegu). Organizacja jakiegokolwiek festiwalu na terenie sąsiedniej gminy nie ma żadnego wpływu na planowanie Dni Księstwa Brzeskiego, które są jedną z głównych imprez rekreacyjno-kulturalnych Brzegu. Zarzucanie władzom i urzędnikom Gminy Miasto Brzeg organizowanie rzekomo konkurencyjnego przedsięwzięcia w stosunku do Festiwalu 3 Kotwice, którym miały być właśnie Dni Księstwa Brzeskiego,  jest nadużyciem.
2.            Gmina Miasto Brzeg nie ma żadnego wpływu na podmioty prawne czy też osoby fizyczne, które organizują jakiekolwiek imprezy na terenie innych samorządów.
3.              Organizatorzy Festiwalu 3 Kotwice zwrócili się jesienią 2011 roku do władz Gminy Miasto Brzeg z propozycją zorganizowana imprezy w ramach Dni Księstwa Brzeskiego na terenie stadionu miejskiego. W trakcie rozmów, po przedstawieniu przez urzędników Gminy Miasto Brzeg wymogów związanych z zapewnieniem właściwego i zgodnego z prawem zabezpieczenia płyty boiska oraz całego terenu imprezy, organizatorzy postanowili podziękować miastu za współpracę, informując jednocześnie o przeniesieniu imprezy na teren Gminy Skarbimierz. Również i w tym wypadku była to autonomiczna decyzja organizatorów, którzy przesłali na ręce Burmistrza Miasta podziękowanie za dotychczasową współpracę z informacją o konieczności rezygnacji z organizacji Festiwalu 3 Kotwice na terenie miasta Brzegu.
4.          Podczas rozmów z organizatorami Festiwalu, w których to uczestniczyli również przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej wskazywano na duże koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa imprezy masowej, a co za tym idzie konieczność pokrycia ich z wpływów z wejściówek, które to z kolei pomniejszyłyby dochód przeznaczonych następnie na działalność schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Pępicach.  Sugerowano organizatorom dostosowanie kosztów i rozmachu imprezy do realnych możliwości, czyli ceny cegiełek itp. Organizatorzy zdecydowali jednak, iż impreza zostanie przeprowadzona. Zrobili to na własną odpowiedzialność i ryzyko, za które ani urzędnicy Gminy Miasto Brzeg, ani też władze Gminy Miasta Brzegu nie mogą ponosić odpowiedzialności.
5.            Pani Joanna Grabiec, jedna z osób, które zajmowały się organizacją Festiwalu wielokrotnie oświadczała publicznie (prasa, media elektroniczne), że początkowo miasto przeznaczyło na organizację festiwalu 80 tys. zł, a potem zmniejszyło tą kwotę do 40 tys. zł. Natomiast od momentu uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brzegu na rok 2012 było wiadomo, że na organizację Dni Księstwa Brzeskiego przeznaczono 150.000 zł. Była to jednak kwota zarezerwowana na organizację całych obchodów Dni Księstwa Brzeskiego. W tej kwocie miała zostać ujęta część kosztów związana ze współorganizacją Festiwalu 3 Kotwice podczas Dni Księstwa Brzeskiego na terenie Gminy Miasta Brzegu. Gmina Miasto Brzeg nie może zatem ponosić odpowiedzialności za to, co z prowadzonych rozmów zrozumiała Pani Joanna Grabiec.
6.            Decyzja o wystąpieniu Pana Kamila Bednarka z drużyną z Brzegu podczas Dni Księstwa Brzeskiego była podjęta integralnie przez samego artystę i jego impresariat. Od początku wiadomo było bowiem, że Pan Kamil Bednarek chce zagrać podczas Dni Księstwa Brzeskiego właśnie w mieście Brzeg i nie rozważa żadnego innego miejsca do wystąpienia w dniu 1 maja. Konieczność wystąpienia w Brzegu podyktowana była również względami przygotowywania materiałów wizualnych do trwającego wówczas programu „Bitwa na Głosy”. Trudno, aby artysta i drużyna reprezentująca Gminę Miasto Brzeg realizowała materiały w innym samorządzie. Sugerowanie złej woli urzędników Gminy Miasta Brzegu, mających celowo przekonywać Pana Kamila Bednarka do rezygnacji z wystąpienia na Festiwalu 3 Kotwice jest kolejnym nadużyciem ze strony współorganizatorów festiwalu.
7.          Zarzucanie urzędnikom i władzom Gminy Miasto Brzeg uzyskania korzyści finansowych z występu Pana Kamila Bednarka w Brzegu, czy też uzyskanie rzekomych profitów z organizacji Dni Księstwa Brzeskiego, a także zarzuty deprecjonowania Festiwalu 3 Kotwice jest znieważeniem osób piastujących funkcje publiczne i reprezentujących Gminę Miasto Brzeg.
8.        Całość i charakter publikacji poczynionych przez współorganizatorów Festiwalu 3 Kotwice nosi znamiona pomówienia i znieważenia funkcjonariuszy publicznych reprezentujących Gminę Miasto Brzeg. W związku z nieprawdziwymi zarzutami, wpływającymi negatywnie na wizerunek Brzegu i dobre imię oraz wiarygodność osób wymienionych w treści artykułu Pani Joanny Grabiec, Burmistrz Miasta jest zmuszony poczynić odpowiednie kroki prawne w celu zaniechania tych działań ze strony współorganizatorów Festiwalu. Informuję także, że osoby te były proszone wcześniej o zaniechanie rozpowszechniania wskazanych wyżej nieprawdziwych informacji.
 
Tomasz Dragan
Rzecznik UM w Brzegu

 

Nie zapomnij udostępnić: