Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 maja, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konsultacjach

Treść artykułu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 317/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 17 maja 2011 roku

Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003r oraz uchwały Nr XLV/309/98 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 marca 1998r.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
 

Opinie należy składać w terminie do dnia 01 czerwca 2011 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 

Nie zapomnij udostępnić: