Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 kwietnia, 2010 Tytuł artykułu

Komunikat

Treść artykułu

Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie miasto Brzeg wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego w dniu 17 kwietnia 2010 r o godz. 800.

z upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeg
dyżurny MCZK

Nie zapomnij udostępnić: