Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 kwietnia, 2008 Tytuł artykułu

Ogłoszenie

Treść artykułu

Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza otwarte konkursy:
 
– dla podmiotów działających w ramach promocji zdrowia na rzecz mieszkańców z gminy miasto Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

OGŁOSZENIE- treść

– dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania al-koholizmowi na rzecz mieszkańców z gminy miasto Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie profilak-tyki, terapii i rehabilitacji uzależnień

OGŁOSZENIE – treść

Nie zapomnij udostępnić: