Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 października, 2007 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE

Treść artykułu

Informuję, że w dniach od 5 do 29 listopada 2007r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta Brzegu zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. W ramach akcji zbierane będą odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny oraz swoje właściwości stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Będą to odpady takie jak:
– przeterminowane lekarstwa, tabletki, krople, maści, leki w aerozolach;
– baterie i akumulatory;
– farby (w opakowaniu zamkniętym), lakiery (w opakowaniu zamkniętym), odczynniki chemiczne ( w opakowaniu zamkniętym), rozpuszczalniki (w opakowaniu zamkniętym) , tusze, tonery, farby;
– kleje (w opakowaniu zamkniętym) lepiszcze (w opakowaniu zamkniętym), żywice (w opakowaniu zamkniętym) zawierające odpady niebezpieczne;
– tworzywa sztuczne (opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin);
– metale (puszki po farbach, opakowania po aerozolach); lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć (np. termometry);
– zużyte oleje silnikowe oraz smary (w opakowaniu zamkniętym).
Ww. odpady nieodpłatnie zbierane będą w specjalnie oznakowanym kontenerze, który będzie przewożony w niżej wyznaczone miejsca w określonych terminach. Kontener będzie stał w danym miejscu od godzin porannych danego dnia do godzin porannych dnia następnego. Proszę o przynoszenie odpadów do kontenera, ustawionego najbliżej miejsca zamieszkania. Ponadto proszę aby odpady ciekłe wrzucane były do kontenera w zamkniętych opakowaniach. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: