Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

Placówka Wsparcia Dziennego „Brzeska Przystań” pomaga dzieciom w nauce oraz oferuje wsparcie pedagogiczne

Treść artykułu

„Brzeska Przystań” działa w formie opiekuńczej, zapewniając tym samym 6 godzinną opiekę i zagospodarowanie wolnego czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00. Działania, jakie są w niej realizowane, mają szerokie spektrum i odpowiadają na indywidualne potrzeby swoich beneficjentów. Formy wsparcia mają różnoraką postać. Są to m.in.: zajęcia edukacyjne, plastyczne, arteterapeutyczne, manualne, terenowe a także wiele projektów społecznych kierowanych do dzieci.

Placówka w latach 2021-2022 finansowana była ze środków Gminy Brzeg, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg, realizując zadanie pn: „Prowadzenie w latach 2021-2022 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg”.

Nie zapomnij udostępnić: