Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 sierpnia, 2022 Tytuł artykułu

Dofinansowanie remontu kościoła p.w. Świętego Mikołaja

Treść artykułu

Kościół p.w. Świętego Mikołaja w Brzegu jest obiektem znaczącym dla sylwetki miasta i świadczącym o jego długowiekowej historii. To jedna z największych bazylik gotyckich na Śląsku w typie bazyliki tunelowej, wybudowana na przełomie XIV/XV wieku, w miejscu starszej budowli. Budynek, pełniący obecnie rolę świątyni katolickiej, ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków.

W latach 2007-2008 przeprowadzony został remont dachu kościoła, w 2017 roku wyremontowano ściany prezbiterium, w 2018 roku – elewację północnej nawy głównej, w 2019 roku – część elewacji południowej nawy głównej budynku kościoła, a w 2020 roku wykonano prace konserwatorskie elewacji północnej nawy bocznej.

Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia ratunkowych prac konserwatorskich elewacji nawy bocznej południowej i kaplicy, będących w złym stanie. Gmina Brzeg przyznała dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, dzięki czemu zadanie będzie mogło być zrealizowane. Remont znacząco poprawi stan techniczny zabytku.

W gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka została podpisana umowa z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Świętego Mikołaja, reprezentowaną przez księdza proboszcza Zdzisława Pyszkę. Dotacja ze środków samorządowych umożliwi przywrócenie walorów artystycznych i historycznych kolejnej części elewacji kościoła oraz powstrzyma postępującą destrukcję części południowej elewacji budynku.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku Gmina Brzeg również przyznała dotację – na remont części nawy południowej kościoła.

 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: