Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 sierpnia, 2022 Tytuł artykułu

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Treść artykułu

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu jest obiektem o wysokiej wartości historycznej i artystycznej, został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. W jego wnętrzu można zaobserwować jeden z najcenniejszych przykładów barokowego malarstwa ściennego, autorstwa wybitnego twórcy – Johanna Kubena. Bryła kościoła jest ważną częścią panoramy miasta od strony Odry. Powstała na podstawie projektów znanego architekta – Josepha Frischa. Elewację frontową zdobi rzeźba Ukrzyżowanie, wykonana przez Hermana Michaelisa.

Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu elewacji, który będzie obejmował korpus nawowy oraz masyw wieżowy. Gmina Brzeg przyznała dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach kościoła, dzięki czemu zadanie będzie mogło być zrealizowane. Remont znacząco poprawi stan techniczny zabytku.

W gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka została podpisana umowa z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, reprezentowaną przez księdza proboszcza Adama Czternastka, na dofinansowanie remontu dolnej części hełmu oraz dalszej części elewacji południowo-zachodniej wieży budynku kościoła.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku Gmina Brzeg również przyznała dotację – na remont południowo-zachodniej wieży kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Wówczas wymieniona została blacha na hełmie wieży i wyremontowano elewację jej środkowej części wraz z rekonstrukcją sporej ilości detalu architektonicznego.

Pozostaje czekać na efekt końcowy prac, który zmieni estetykę kolejnej części budynku!

Nie zapomnij udostępnić: