Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 lipca, 2022 Tytuł artykułu

Trwa remont podwórka przy ul. Polskiej

Treść artykułu

Trwają prace remontowe podwórka przy ul. Polskiej w Brzegu, polegające na budowie miejsc postojowych, przebudowie drogi wewnątrz podwórka, budowie chodników oraz oświetlenia. Ważnym elementem przebudowy jest także wykonanie odwodnienia terenu poprzez odprowadzenie wód opadowych, zbierających się dotychczas w centralnej części podwórka, co utrudniało codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Projekt zakłada również zagospodarowanie niewielkiego terenu zielonego, na którym zostaną dokonane nasadzenia drzew oraz zamontowane ławki.

Zadanie wykonuje firma Brukarstwo, Odwodnienie Terenu i Roboty Budowlane „Jarząbek” Spółka Jawna z Brzegu. Kwota za którą zostanie zrealizowany remont to 581 709,30 zł. Termin  zakończenia prac zawarty w umowie to 31.10.2022 r., jednak biorąc pod uwagę tempo prowadzonych robót, planowane jest wcześniejsze przekazanie podwórka do użytkowania.

Nie zapomnij udostępnić: