Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 maja, 2022 Tytuł artykułu

Brzeska Debata Oksfordzka

Treść artykułu

Dzień 27 maja 2022 r. na długo zapisze się w pamięci społeczności brzeskich szkół podstawowych naszego miasta. W tym dniu, w Brzeskim Centrum Kultury, młodzi parlamentarzyści Międzyszkolnego Parlamentu Młodzieżowego Brzeskich Szkół Podstawowych podjęli debatę, której teza brzmiała: „Czyny ważniejsze niż słowa”. Uczniowie podzieleni na dwie drużyny przekonywali publiczność do własnych argumentów – za lub przeciw tezie. Wykazali się niezwykłą bystrością umysłów odwołując się do codziennego życia szkolnego, rodzinnego, ale i ostatnich wydarzeń związanych z pomocą ukraińskim uchodźcom. Z podziwem dla młodych parlamentarzystów słuchaliśmy wystąpień pełnych kultury i szacunku dla swoich oponentów.

Debata oksfordzka jest świetnym narzędziem dydaktycznym – uczy krytycznego myślenia, uważnego słuchania poglądów innych osób, współpracy w swojej drużynie, ale przede wszystkim umiejętności dobierania adekwatnych argumentów, uzasadniania i obrony swojego zdania. To wszystko stało się udziałem naszych uczniów, którzy przygotowywali się do debaty pod opieką pracowników Firmy One Speech posiadającej wieloletnie doświadczenie od warsztatów edukacyjnych, które odbyły się 6.05.2022 r. w PSP 5 Brzeg, przez spotkania online, aż do 27.05.2022 r., kiedy to moderatorem debaty był p. Krzysztof Buła. Inicjatywę warsztatów i jej sfinansowanie zawdzięczamy organowi prowadzącemu szkoły brzeskie.

Debata w BCK była również podsumowaniem pracy parlamentarzystów we własnych szkołach, bowiem w II części spotkania mogliśmy obejrzeć i wysłuchać jak realizowane zostały zadania przyjęte podczas I Zgromadzenia Międzyszkolnego Parlamentu Młodzieżowego w dniu 27.02.2022 r. prowadzonego przez nauczycieli PSP 5 Brzeg. Uczniowie z opowiadali jak z zapałem szyli „ekotasie” – torby na zakupy owoców i warzyw (PSP 1), budowali chatki dla owadów (PSP 3), tworzyli kwietne łąki (PSP 6 i PSP 8) czy wreszcie tworzyli mapę brzeskiego recyklingu baterii (PSP 5). Wszystkie podjęte działania sprawiły naszym uczniom wiele radości, a także przyniosły nową wiedzę z zakresu podjętych zadań. Szkoły pochwaliły się też w jaki sposób propagowały wśród swoich uczniów ideę Fair Trade – Sprawiedliwego Handlu. II cześć spotkania prowadziły uczennice PSP 5 Brzeg – Emilia Denes i Dominika Orzechowska.

Tak więc i czyny, i słowa podczas Brzeskiej Debaty Oksfordzkiej miały wielką wagę.

Podkreślić też należy, że całość spotkania uświetnili zaproszeni goście, którzy otwierając debatę podkreślali wagę demokracji i partycypacji w szkole i życiu społecznym. Byli to:

 • Pan Tomasz Witkowski – Wice Wojewoda Opolski,

 • Pan Tomasz Filipkowski,  Z-ca Burmistrza Brzegu,

 • Pani Elżbieta Ochmańska- Jurkowska, Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta.

Na widowni zasiedli także:

 • Pan Bartłomiej Kostrzewa, Z-ca Burmistrza Brzegu,

 • Pani Renata Stec, przewodnicząca ZNP w Brzegu,

 • Pani Alina Chęcińska, przewodnicząca ZZ „Solidarność” w Brzegu,

 • wszyscy dyrektorzy szkół brzeskich,

 • uczniowie reprezentujący szkoły brzeskie wraz z opiekunami.

Warto podkreślić, że mimo długiego czasu trwania całej debaty, nasza uczniowska publiczność była skoncentrowana i niezwykle zainteresowana jej przebiegiem. Widoczne było to w szczególności w panelu dyskusyjnym, podczas którego publiczność zadawała pytania włodarzom naszego miasta. Pytania dotyczyły inwestycji miejskich na rzecz młodzieży, planów dotyczących remontów ulic i kamienic, możliwości stworzenia miejsc klubowych dla młodych ludzi. Świadczy to o tym, że młodzi obywatele miasta pragną mieć wiedzę o swoim mieście, chcą partycypować w jego rozwoju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia: Burmistrzom Brzegu, Kierownikowi Biura Oświaty Urzędu Miasta Brzeg, dyrektorom szkół oraz nauczycielom – opiekunom grup uczniowskich realizujących zadania na rzecz brzeskiego środowiska, specjalistom przygotowującym uczniów do profesjonalnej debaty. W szczególności dziękujemy uczniom, którzy z zaangażowaniem reprezentowali swoje szkoły w czasie debaty i prezentacji realizacji działań MPM.

Pierwszy rok funkcjonowania Międzyszkolnego Parlamentu Młodzieżowego uznajemy za niezwykle owocny. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie kolejne ciekawe edukacyjnie wyzwania dla uczniów szkół brzeskich.

Nauczyciele PSP 5 Brzeg

Iwona Denes

Gabriela Korycka

Małgorzata Kowal – Kowalczyk

Beata Kulbaka

 

Nie zapomnij udostępnić: