Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 marca, 2022 Tytuł artykułu

Elektryczne hulajnogi w Brzegu!

Treść artykułu

Mieszkańcy Brzegu mogą skorzystać z elektrycznych hulajnóg firmy Quick. Pojazdy można znaleźć w różnych częściach miasta, a ich stacją bazowa znajduje się na Rynku. Hulajnogi można wypożyczać ze stacji bazowej lub przejmować „pozostawione” przez innych użytkowników. Do płat­no­ści, wy­po­ży­cze­nia oraz na­mie­rza­nia sta­cji z hu­laj­no­ga­mi, ko­niecz­na jest spe­cjal­na apli­ka­cja na smart­fo­na. Wszel­kie in­for­ma­cje znaj­du­ją się na ety­kie­cie za­wie­szo­nej na kie­row­ni­cy hu­laj­no­gi. Na razie pierwsze 10 minut jazdy jest darmowe. Jest to pilotażowy program, który ma na celu przetestowanie zainteresowania brzeżan.

Nie zapomnij udostępnić: