Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 listopada, 2021 Tytuł artykułu

Wyniki 12. edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021 – Brzeskie Centrum Kultury z wyróżnieniem!

Treść artykułu

24 listopada 2021 r., w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się uroczystość rozdania nagród i wyróżnień laureatom w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021. W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury, Jacek Ochmański. Miło nam poinformować, że Brzeskie Centrum Kultury otrzymało wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie (w kategorii obiekt użyteczności publicznej)! Modernizacja brzeskiego obiektu została doceniona przez komisję składającą się z ekspertów – architektów, urbanistów i planistów. Przypomnijmy, że przebudowane zostały sale: widowiskowa i Mała Scena BCK oraz utworzona została Scena Kameralna BCK. Wyróżnienie przyznano za: dostosowanie istniejącego obiektu Centrum Kultury do współczesnych wymogów nowoczesnej placówki, oferującej różnorodne możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych, poprawę estetyki budynku w krajobrazie zabytkowego centrum miasta oraz wzmocnienie integracyjnej funkcji placówki poprzez uwolnienie jej od barier architektonicznych i znaczące podniesienie walorów użytkowych. Projektantem realizacji był ARCHITEKT LTD Spółka z o.o. z Wrocławia i AKAPIT BIURO PROJEKTOWE z Brzegu, a wykonawcą konsorcjum firm: MPM Development Sp. z o.o.

Celem 12. edycji konkursu było promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Mogły wziąć w nim udział inwestycje zrealizowane do 30.06.2021 r., polegające m.in. na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, terenów zdegradowanych, obiektów użyteczności publicznej podnoszących ich atrakcyjność i konkurencyjność.

Do tegorocznego konkursu zakwalifikowano 33 zrealizowane projekty (w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej), dzięki którym w przestrzeni publicznej zaszły znaczące zmiany – funkcjonalne, kompozycyjne, społeczne, kulturalne, techniczne i gospodarcze, co przełożyło się na ich atrakcyjność, funkcjonalność i wygodę, a także dostępność i bezpieczeństwo mieszkańców. Wśród przestrzeni publicznych dominowały tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i centra miejscowości, natomiast wśród obiektów przeważały instytucje kultury oraz te związane z pomocą i aktywizacją społeczną.

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego to doskonała okazja do pokazania, jak zmieniają się miejscowości naszego regionu, a przestrzeń wokół nas staje się bardziej przyjazna dla mieszkańców. Nagradzane inwestycje świadczą o tym, że włodarze gmin coraz bardziej dbają o wysoki poziom planowania i projektowania przestrzeni publicznej.

Nie zapomnij udostępnić: