Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 listopada, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie konsultacji społecznych

Treść artykułu

Ogłoszenie do zarządzenia  nr  2376/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 10.11.2021 r.

Burmistrz Brzegu Ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: projektu uchwały z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opinie należy składać w terminie do dnia 24.11.2021 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@brzeg.pl

Burmistrz

(-) Jerzy Wrębiak

 

Materiały (2)

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022r.
Format: pdf Data publikacji: 2021-11-10 14:01:00
Zarządzenie do konsultacji społecznych
Format: docx Data publikacji: 2021-11-10 14:01:22
Nie zapomnij udostępnić: