Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 listopada, 2021 Tytuł artykułu

Uroczyste otwarcie pierwszej w Gminie Brzeg Placówki Wsparcia Dziennego „Brzeska Przystań”

Treść artykułu

W dniu 05 listopada 2021 roku Burmistrz Brzegu, Jerzy Wrębiak, dokonał uroczystego otwarcia Placówki Wsparcia Dziennego „Brzeska Przystań, w formie opiekuńczej.

Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie Gminy Brzeg, która spełnia wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona Placówka Wsparcia Dziennego.

Podczas otwarcia nie zabrakło przedstawicieli Rady Miejskiej Brzegu, Pani Renaty Listowskiej- Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu, Pana Kazimierza Kozłowskiego- Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, a także zaproszonych gości. Burmistrz podziękował Pani Lucynie Mielczarek oraz pracownikom Biura Budownictwa i Inwestycji za nadzór nad prowadzeniem prac budowlano- remontowych oraz Pani Annie Owczar oraz pracownikom Biura Spraw Społecznych i Zdrowia, za merytoryczny nadzór nad powstaniem, jak i pełnym wyposażeniem placówki. Podziękowania należą się także Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych DK Garden w Szydłowicach za nieodpłatnie podarowane krzewy przyozdabiające Placówkę.

Wyłonionym realizatorem zadania, w wyniku otwartego konkursu ofert w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, została Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia.

Realizacja projektu rozpoczęła się wykonaniem robót wykonanych przez firmę „TAKAR” Andrzej Karaś z Lewina Brzeskiego, w budynku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, ul. Chrobrego 13 w Brzegu. W ramach przeprowadzonych robót wykonano: niezbędne roboty demontażowe i rozbiórkowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych, przebudowano sanitariaty z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, instalację wod- kan, c.u.w. i c.o. wraz z białym montażem, nowe przyłącze elektro-energetyczne, sieć elektryczną  użytkową (wtykową i oświetleniową) oraz sieć dedykowaną- komputerową , zabezpieczenia p- poż, instalację  wentylacji mechanicznej, nowe posadzki i podłogi, monitoring zewnętrzny, roboty, tynkarskie, malarskie oraz wykończeniowe.   Ponadto została opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa przez Pracownię Architektoniczną, Archwiz- Studio, Adrianna Mosoń z Brzegu. Nadzór inwestorski sprawował Pan Stanisław Kurnatowski.

Zadanie zostało zrealizowane, w ramach profilaktyki alkoholowej oraz na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w łącznej wysokości: 382.155,00 zł. – koszt inwestycji wraz z wyposażeniem Placówki Wsparcia Dziennego.

Placówka Wsparcia Dziennego zapewni 15 miejsc dla dzieci z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczych i wychowawczych. Pobyt w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. Placówka, przez cały okres realizacji zadania, będzie czynna w dni robocze, 6 godzin dziennie, w godzinach 12:00-18:00. Celem działania PWD jest:

a) wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Brzeg,

b) prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,

c) pomoc dzieciom w nauce,

d) organizacja czasu wolnego dla dzieci, po zajęciach szkolnych,

e) organizacja zajęć sprzyjających rozwojowi zainteresowań, zabaw oraz zajęć sportowych i kulturalnych,

f) wsparcie pedagogiczne,

g) propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień,

h) organizacja wyjazdów, wycieczek i innych,

i) praca z rodziną dziecka.

j) współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami działającymi w sferze pomocowej.

 

W dokumentacji fotograficznej oprócz zdjęć dzisiejszych, prezentujemy także zdjęcia placówki z czasów remontu.

 

Nie zapomnij udostępnić: