Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 października, 2021 Tytuł artykułu

Nowa droga wewnętrzna przy budynkach zlokalizowanych przy ulicy W. Łokietka

Treść artykułu

W piątek, 22 października br., burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał wizji lokalnej trwającego remontu nawierzchni drogi wewnętrznej na odcinku od garaży zlokalizowanych od strony wjazdu od ul. Powstańców Śląskich, do końca budynku ul. Łokietka 3A. Zakres prac obejmuje przygotowanie podłoża tj. frezowanie warstwy drogi, przygotowanie do ułożenia nawierzchni mineralno-bitumicznej, rozebranie i ułożenie nowych krawężników betonowych oraz regulację i wymianę studzienek ściekowych. Ponadto z zakresem w/w robót związane jest także wykonanie chodnika łączącego z wjazdem od strony ul. Łokietka. W skład tego ostatniego zadania wchodziło ułożenie kostki betonowej wraz z ułożeniem krawężników oraz urządzenie zieleni. Wykonawcą wszystkich prac jest firma Brukarstwo Odwodnienia Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna. Koszt realizacji robót budowlanych to 110 tys. 440 zł, a planowany termin ich zakończenia to 30  października 2021 roku. Dodatkowo warto wspomnieć o II etapie zagospodarowania terenu przy ul. Łokietka. W jego ramach zostanie wybudowany parking o powierzchni ok. 300 m². Nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z płyt ażurowych. Koszt zadania wynosić będzie 79 tys. 580 zł. Prace rozpoczną się wraz z początkiem listopada i trwać będą do 20 grudnia br.

Nie zapomnij udostępnić: