Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 sierpnia, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 15.30 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( druk nr 1),
b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2),
c)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Odrzańsko-Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ( druk nr 3 ),
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: