Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 lipca, 2021 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu zachęca do zapoznania się z projektem „Opolskie dla rodziców i dzieci III”

Treść artykułu

Rozpoczął się nabór do projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III”.

Celem projektu jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Projekt zakłada pokrycie kosztów opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne) przez 12 miesięcy.

Maksymalna wartość refundacji to 1100 zł za miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.

Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).

Nabór trwa od 28 lipca do 11 sierpnia 2021 roku.

Masz pytanie? – zadzwoń 774416802, – napisz na zlobki@wup.opole.pl lub odwiedź stronę www.zlobki.wup.opole.pl

Finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, organizatorem opieki oraz uczestnikiem projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie zapomnij udostępnić: