Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 lipca, 2021 Tytuł artykułu

Projekcja wielkoformatowa o „III Powstaniu Śląskim” w stulecie jego wybuchu

Treść artykułu

Zapraszamy na Pl. Polonii Amerykańskiej w sobotę, 3 lipca o godzinie 21:30! Na budynku BCK zaprezentowana zostanie wyjątkowa projekcja wielkoformatowa o „III Powstaniu Śląskim” – w stulecie jego wybuchu (1921-2021).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

III Powstanie Śląskie

Tercer levantamiento Polaco de Silesia en 1921

Third Silesian Uprising Poles in 1921

Brak porozumienia w Komisji Międzysojuszniczej, jak podzielić teren plebiscytowy po wyniku głosowania z 20 marca 1921 r., skłonił Korfantego do zaproponowania rozwiązania możliwego do przyjęcia przez stronę polską – granicy przebiegającej od południa wzdłuż biegu Odry, a potem do Olesna (tzw. Linia Korfantego). Brak zgody Komisji alianckiej na takie rozwiązanie (strona polska posiadała wsparcie tylko Francuzów) skłonił Korfantego jeszcze raz do podjęcia decyzji o konieczności wywołania III powstania, które rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. skuteczną akcją dywersyjną odcinającą połączenia kolejowe między Rzeszą Niemiecką a Górnym Śląskiem. W ślad za tym poszło szybkie zajęcie całego górnośląskiego okręgu przemysłowego przez siły powstańcze wzmacniane ochotnikami z Wojska Polskiego.

Po dotarciu powstańców pod koniec pierwszej dekady maja do „Linii Korfantego” wszczęto rokowania z Francuzami i 10 maja polska Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych ogłosiła wstrzymania działań ofensywnych.

Pomimo kontrofensywy niemieckiej, Polacy utrzymali w większości stan posiadania i 26 czerwca Wojciech Korfanty z gen. Karlem Hoeferem podpisali po długich negocjacjach porozumienie o wycofaniu oddziałów obu stron z linii frontu, a 5 lipca zakończono ewakuację rozdzielonych wcześniej przez oddziały alianckie oddziałów niemieckich i polskich.

Do Polski latem 1922 r. wróciła uprzemysłowiona część Górnego Śląska, z wieloma kopalniami i hutami orz innymi zakładami przemysłowymi.

 

Nie zapomnij udostępnić: