Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Mimo pozytywnej opinii RIO oraz Komisji Rewizyjnej RM dot. wykonania budżetu Burmistrz Brzegu bez wotum zaufania i absolutorium

Treść artykułu

W czwartek, 17 czerwca br., podczas XXX sesji Rady Miejskiej Brzegu, odbyły się głosowania w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Brzegu Jerzemu Wrębiakowi z wykonania budżetu za rok 2020. Rok zdominowany przez pandemię COVID-19, przeciwdziałanie jej skutkom, zarówno społecznym jak i gospodarczym. Pomimo tych trudności, zagrożenia powodziowego, wielu ograniczeń i ulg udzielonych podatnikom,  budżet został zrealizowany niemal modelowo. Potwierdzeniem właściwej realizacji budżetu jest pozytywna opinia, wydana przez instytucję sprawdzającą wydatkowanie środków publicznych, tj. Regionalną Izbę Obrachunkową, a także pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu. Co ciekawe radni przyjęli wszystkie sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu bez uwag. Pomimo tego w trakcie głosowań burmistrz nie uzyskał wymaganej większości bezwzględnej, co oznacza brak wotum zaufania i nie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.

W głosowaniu nad wotum zaufania dla burmistrza przeciw jego udzieleniu byli: Jadwiga Kulczycka, Anna Głogowska, Renata Listowska, Grzegorz Surdyka, Grzegorz Chrzanowski, Krzysztof Grabowiecki, Tomasz Wikieł oraz Bożena Szczęsna. Od głosu wstrzymali się natomiast: Ewa Kozioł, Piotr Szpulak i Paweł Grabowski. Za udzieleniem wotum zaufania głosowali: Mariusz Andruchowicz, Renata Biss, Wojciech Komarzyński, Kazimierz Kozłowski, Jacek Niesłuchowski, Radosław Preis, Ryszard Różański, Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski.

Z kolei podczas głosowania nad absolutorium dla burmistrza aż ośmiu radnych wstrzymało się od głosu, byli to: Jadwiga Kulczycka, Renata Listowska, Grzegorz Surdyka, Grzegorz Chrzanowski, Tomasz Wikieł, Ewa Kozioł, Piotr Szpulak i Paweł Grabowski. Przeciwko zagłosowały: Anna Głogowska i Bożena Szczęsna. Za udzieleniem absolutorium głosowali: Mariusz Andruchowicz, Renata Biss, Wojciech Komarzyński, Kazimierz Kozłowski, Jacek Niesłuchowski, Radosław Preis, Ryszard Różański, Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski. Radny Krzysztof Grabowiecki nie brał udziału w tym głosowaniu.

W obu przypadkach do pozytywnego dla burmistrza rozstrzygnięcia potrzebna była bezwzględna większość głosów „za” czyli 11. Takie rozstrzygnięcia obecnie nie pociągają za sobą  żadnych konsekwencji.

 

Nie zapomnij udostępnić: