Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Umowa na przebudowę ul. Jana Pawła II podpisana!

Treść artykułu

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego dot. przebudowy ulicy Jana Pawła II, dnia 16 czerwca br. zawarta została umowa na realizację przedmiotowego zadania, którą podpisali Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Brukarstwo Odwodnienia Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości kosztów kwalifikowanych oraz dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowny koszt realizacji robót budowlanych to 3.619.888,86 zł.

W ramach zadania przebudowany zostanie pas drogowy ulicy Jana Pawła II w zakresie jezdni z wyznaczeniem ścieżek rowerowych, chodników, zjazdów, terenów zieleni przyulicznej wraz z wykonaniem nasadzeń nowych drzew i krzewów oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Piastowską na skrzyżowanie typu rondo. Planowany termin zakończenia robót to koniec października 2022 roku.

Roboty budowlane związane z przebudową drogi wykonywane będą etapami pod ruchem drogi z ruchu, jednak występować będą lokalne przewężenia jezdni, co spowoduje utrudnienia komunikacyjne. Ponadto informuję, że wyłączane odcinkowo z ruchu będą przebudowywane chodniki. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

 

Nie zapomnij udostępnić: