Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 maja, 2021 Tytuł artykułu

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Brzegu a Komendą Powiatową Policji w Brzegu

Treść artykułu

W piątek, 28 maja br. w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka zawarto porozumienie o zasadach i formach współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Brzegu a Komendą Powiatową Policji w Brzegu. Dokument podpisali Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzegu mł. insp. Zbigniew Stanowski w obecności Komendanta Straży Miejskiej w Brzegu Krzysztofa Szarego.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca Komendy Powiatowej Policji w Brzegu ze Strażą Miejską w Brzegu, na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa ludzi na terenie Gminy Brzeg, w tym na zasadach określonych w porozumieniu.

Bieżąca współpraca i współdziałanie (na terenie Gminy Brzeg) będzie polegała na realizacji następujących zadań i czynności:

1. Wspólne służby patrolowe lub obchodowe wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej i Policji w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa ludzi na terenie Gminy Brzeg, w rejonach i miejscach o największej skali zagrożenia.
2. W razie potrzeby wspólnej służby strażnika i funkcjonariusza ruchu drogowego.
3. Współdziałanie Policji i Straży Miejskiej z organizatorami i ich służbą porządkową podczas uroczystości państwowych i kościelnych oraz imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych oraz innych o charakterze publicznym.
4. Udzielenia niezbędnej pomocy w sytuacjach katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych lokalnych zagrożeń, w zakresie zabezpieczenia miejsc zdarzeń oraz ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia.
5. Wykorzystaniu technicznych możliwości systemu kamer monitoringu miejskiego w Brzegu poprzez wizyjne ujawnianie przestępstw i wykroczeń, w tym również:

1) wykorzystanie przez Komendę Powiatową Policji w Brzegu systemu kamer w trakcie działań Straży Miejskiej i Policji (poprzez wymianę informacji) wraz z osobą fizycznie obsługującą monitoring w tym czasie,
2) lokalizację oraz zakres rejestracji obrazu przez kamery będące w dyspozycji monitoringu miejskiego Urzędu Miasta w Brzegu.

6. Prowadzeniu wspólnych działań profilaktyczno – prewencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej uczącej się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brzeg.
7.Wspólne służby będą realizowane w formie patroli pieszych lub z wykorzystaniem radiowozu służbowego będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

 

Nie zapomnij udostępnić: